விருப்பங்களை விதைக்கும் கலை உங்கள் நல்வாழ்க்கைக்கு எப்படி உதவும்?

“மனம் பெசாமலிருக்கட்டும், அப்போது உங்கள் ஆன்மா பேசும். “ விருப்பங்களை விதைத்தல் என்பது நம்மில் பலருக்குப் புதிய விஷயமாக இருக்கலாம். எளிதாகக் கூறுவதானால், நமது குறிக்கோள்களை நமக்கு

Read more

2018 புது வருட பலன்கள் – ரிஷபம்

ஹேவிளம்பி வருடம் முடிந்து சீரும் சிறப்புமாக விளம்பி வருடம் பிறக்கிறது. மங்களரகமான விளம்பி வருடம் வசந்தருதுவுடன், உத்தராயண புண்ணிய காலம் நிறைந்த சனிக்கிழமை காலை 6 மணி

Read more

யோகப் பயிற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அடிப்படை விஷயங்கள்

யோகா பயிற்சிகளை தொடங்க திட்டமிடுகிறீர்களா? யோகா பயிற்சிகளை செய்யத் தொடங்குவதற்கு முன் மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய சில அடிப்படை விஷயங்கள் பின்வருமாறு:   1.யாரெல்லாம் யோகா செய்யலாம்?

Read more

யோகாசனங்கள் செய்யும் போது செய்ய வேண்டியவையும் செய்யக் கூடாதவையும்

பதஞ்சலி முனிவரின் கூற்று படி, யோகாசனம் (தோரணைகள்) என்பது “ஸ்திரம் சுகம் ஆசனம்” என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதற்கு ஒரு நிலையை செளகரியமாகவும் சிரமமின்றியும் தக்கவைத்துக் கொள்ளுதல் என்று

Read more

ஆறு வகை தியானங்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

தியானம் என்பது சுவாசத்திலேயே கவனத்தைச் செலுத்தும் எளிய செயலாகும். தியானம் செய்வதென்பது மிகக் கடினமான வேலையாக இருக்கக்கூடாது. மனம் எப்போதும் அலைபாய்ந்துகொண்டே இருக்கக்கூடியது. ஒரு குறிப்பிட்ட போக்கில்

Read more

வாழ்க்கை ஒரு வரம்

மகிழ்வாக இருப்பது என்பது சென்றடைய வேண்டிய குறிக்கோள் அல்ல. அது உன்னுடைய இயல்பு. அடுத்தவர் கூட இருப்பது நரகம் அல்ல. அடுத்தவர்கள் தான் உன்னுடைய கண்ணாடி. அவர்கள்

Read more